cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Czy wymóg zwiększenia wartości ESU jest wymagany na koniec 5 letniego okresu programu "Młody rolnik" z PROW 2007-2013 - nabór 2014 czy wcześniej? Właśnie minęło 3 lata i należy złożyć sprawdzanie z realizacji biznesplanu a w obecnym roku ESU jest  niższe niż w roku bazowym  (wynika ze struktury upraw w kolejnych latach (nie spada poniżej 4  i z tego wynika różne ESU).

Pozostaje również kwestia upraw  - na dzień w którym minęło 3 lata od wypłaty premii (koniec grudnia 2017) część  gruntów nie była zasiana (uprawy jare) - wpisać jakie uprawy planuje zasiać? Co w przypadku zmian upraw po złożeniu sprawozdania? ( np. wymarznięcie).? 

Odpowiedź:

Jeśli chodzi o SGM i 4 ESU to instrukcja do PRG mówi, że:

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku docelowym musi wynosić, co najmniej 4 ESU i nie może być  niższa  niż  w  roku  bazowym. Czyli w roku 5-tym!

Grunty i uprawy ujmowane w sprawozdaniu dotyczą okresu kiedy składamy ten dokument. To znaczy, że jeśli jest to rok 2018 to uwzględniamy zasiewy z roku 2017 – jesień i 2018 - wiosna, czyli uprawy przeznaczone do zbioru w roku składania sprawozdania.

Oczywiście wszelkie zmiany należy zgłaszać do ARiMR, natomiast zawsze podejście jest indywidualne bo takie jest też gospodarstwo i działalność rolnicza (wymarznięcie, czy inne?). Jeśli chodzi o zmiany w strukturze upraw to mogą one wynieść nie więcej niż 30 punktów procentowych. Jeżeli beneficjent  premii  dla  młodego rolnika zmienia strukturę produkcji powyżej tej granicy zobowiązany jest wystąpić do dyrektora oddziału regionalnego ARiMR o zgodę na zmianę założeń biznesplanu.

Klika linków do tych informacji:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/186/2014/C/MR_zgodnosc_struktury_produkcji_poprawiony.pdf

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/186/186%20A/inst_wyp_spr_real_biznesplanu_bhj.pdf

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/186/2014/C/MR_2014_PRG_Instrukcja_wypelniania.pdf

 

Ireneusz Gradka

Centrum Doradztwa Rolniczego

Oddział w Radomiu