cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Młody rolnik - rozliczenie premii.

W 2016 r   otrzymałem pomoc z działania Młody Rolnik.

W BP Młody rolnik określiłam rok docelowy 2017r. wydatki na inwestycje w środki trwałe wyniosły 90 000 zł  (maszyny rolnicze) a środki obrotowe 10 000 zł (nawozy i ŚOR). Podczas rozliczania II etapu przedstawiłam ARIMR  dokumenty zakupu (faktury) na planowane inwestycje  na kwotę pow. 100 000 zł  zgodnie z założeniami BP. ARiMR  zażądała  jednak  udokumentowania  zakupów zgodnie z tabelą 21 BP (Planowane zakupy obrotowych środków produkcji w okresie realizacji  biznesplanu ). Jeżeli nie udokumentuję wszystkich wydatków z tabeli 21 BP to czeka mnie zwrot premii 100 000 zł.

  1. Czy ARiMR powinna żądać udokumentowania 100 000 zł czy również wydatków z tabeli 21?
  2. Zgodnie z instrukcją w tabeli 21 Należy wprowadzić dane wartościowe dotyczące planowanych zakupów obrotowych środków produkcji w  ciągu całego okresu realizacji biznesplanu  Źródłem sfinansowania tych zakupów będzie Pomoc do wysokości różnicy pomiędzy wartością Pomocy, a wartością inwestycji.

W moim przypadku okres realizacji BP to jest 5 lat czy tylko 1 rok ?  (bo okres docelowy to 2017 a decyzję dostałam w jesienią 2016r).

Brakuje mi dokumentów zakupu na  regulatory wzrostu i defolianty, które w roku 2017 nie były stosowane (nie było takiej potrzeby) ale w okresie 5 lat na pewno będą kupowane, oraz Faktur na zakup energii elektrycznej ponieważ mieszkam razem z rodzicami i oni posiadają umowę z zakładem elektrycznym, faktury wystawiane są na ich nazwisko.

Bardzo proszę o odpowiedź

Odpowiedź:

Ad 1. Tak, ponieważ należy realizować biznesplan zgodnie z zapisami. Czyli udokumentować wszystkie w tym wypadku zaplanowane wydatki!

Chyba, że następują zmiany to wtedy każdorazowo możemy wystąpić o zmianę do ARiMR i  uzyskać akceptację.

Ad 2. j.w.

Co do kosztów zakupu regulatorów wzrostu i defoliantów – jeśli ich nie było, mogą wystąpić w tym roku lub następnym? Biznesplan możemy realizować do 3 lat od płatności (nawet 4 lata). Natomiast jeśli planujemy że takich kosztów nie będzie, trzeba zmienić bplan i uzyskać akceptację ARiMR. Trzeba tylko pamiętać czy to nie miało wpływu na punktację (innowacyjność, organizacja produkcji, itp.)?

Energia elektryczna – jeśli nie możemy tego udokumentować? Znaczy - było źle zaplanowane! No trzeba to jakoś rozwiązać, może zobowiązać się do innego kosztu?
I zmiany bplanu?! To wszystko są sprawy indywidualne i tak ARiMR do tego podchodzi – mam za mało informacji by szerzej ten problem rozwiązywać.

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom