cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

w tym roku mój wniosek o premię dla młodego rolnika został pozytywnie rozpatrzony jednak do tej pory nie dostałam pieniędzy.

  1. W biznesplanie zamierzałam kupić ciągnik jednak po dłuższych przemyśleniach chciałabym zmienić na zakup ziemi, czy jest aż taka możliwość zmiany w biznesplanie?
  2. Czy jeżeli do biznesplanu załączony został szkic rozkładu rzędów porzeczki czerwonej na polu i uległ on zmianie ( np. zamiast dwóch rzędów są trzy) to muszę to zgłaszać?
  3. Czy jeżeli na jednym polu chce zmienić porzeczkę czerwoną na czarną i wynosi to 45% całej powierzchni planowanego zasadzenia trzeba wysyłać wniosek o zmianę?

Odpowiedź:

Ad. 1.

Tak – jest taka możliwość, trzeba poprawić biznesplan i złożyć w OR ARiMR z prośbą o zaopiniowanie tej zmiany.

Ad. 2.

Tak - przepisy wykonawcze mówią o tym, że każdorazowa zmiana założeń biznesplanu na etapie jego realizacji wymaga zmiany biznesplanu i uzyskania zgody OR ARiMR.

Ad. 3.

Moje podejście w tym punkcie będzie ogólne, bo niestety sytuacja jest indywidualna. Jakkolwiek dla potrzeb biznesplanu – porzeczka każda – to „porzeczka” więc się nic tu nie zmienia. Natomiast nie wiem co było w opisach w biznesplanie? Jeśli była mowa o p. czerwonej a będzie p. czarna? – najlepiej zmienić opisy.

Trzeba pamiętać też o zasadzie realizacji biznesplanu i zachowania struktury produkcji roślinnej i zwierzęcej z tolerancją 30 punktów procentowych w stosunku do przyjętych założeń.

Najlepiej skontaktować się z osobą oceniającą wniosek w Agencji.

 

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom