cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

WITAM

chciałam zapytać gdyż posiadam pola i chcę zając się uprawą np. zboża, kapusty, itd z własnych plonów, gdzie należy zarejestrować taką działalność?

Czy jest to urząd miasta, gminy czy inny i czy będę podlegać pod krus czy pod zus.

 

Z góry dziękuję

 

Odpowiedź:

Żeby być rolnikiem trzeba spełnić warunki. Oto niektóre z nich.

Jest wiele definicji rolnika – w zależności do jakich celów to jest stosowane.

Przytoczę tu definicje podstawową:

1) jest posiadaczem samoistnym (własność, użytkowanie wieczyse) lub zależnym (np. dzierżawa):

a) gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 553 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.2)), obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych, pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych, gruntów pod stawami lub gruntów pod rowami,

lub

b) nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.3)) w brzmieniu z dnia 12 grudnia 2014 r.

Czyli jeśli stanie się Pan/Pani posiadaczem np. gruntów rolnych to podstawowe kroki należy skierować do urzędu gminy - i, lub miasta - (podatki: rolny, leśny, od nieruchomości) lub urzędu skarbowego w przypadku prowadzenia działów specjalnych (podatek ryczałtowy, dochodowy).

Jeśli nie jestem ubezpieczony w ZUS? - to wtedy podlegam i zgłaszam to w placówce terenowej KRUS, gdzie trzeba przedstawić posiadanie 1 ha użytków rolnych, lub dział specjalny lub 1 ha użytków rolnych tzw. przeliczeniowy.

Jeśli chcę się ubiegać np. o dopłaty do gruntów (wnioski obszarowe – składane corocznie od marca do maja – rejestruję się w oddziale powiatowym ARiMR poprzez nadanie mi numeru producenta rolnego.

I. Gradka CDR O/Radom