cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

W związku z pojawieniem się informacji o naborze tematycznym dla poddziałanie 4.2."Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój", proszę o pomoc w interpretacji kilku kwestii związanych z w/w poddziałaniem.

  1. Rozporządzenie z dnia 10.10.2015 (Dz.u. z 2015, poz.1581), w par. 2, ust.1, pkt. 2, lit. a), mówi, że pomoc przyznaje się m.in. rolnikowi jeżeli podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie. Proszę o potwierdzenie domniemania, że rolnik wnioskujący o pomoc, powinien podlegać ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie, co najmniej w dniu podpisywania umowy o przyznanie pomocy. Wymóg ten nie jest obligatoryjny na dzień składania wniosku.

    2. Rozporządzenie z dnia 10.10.2015 (Dz.u. z 2015, poz.1581), w par. 2, ust.2, pkt. 3. Proszę o potwierdzenie domniemania, że w przypadku przetwarzania produktów rolnych odpowiadających za co najmniej 50% zapotrzebowania, pochodzących z własnej działalności rolniczej, nie są wymagane umowy zawarte na okres co najmniej 3 lat. Czy w związku z tym, wnioskodawca musi określić, jakie produkty rolne uprawia/będzie uprawiał?
  2. Czy w/w operacja, może być realizowana na nieruchomościach obciążonych hipoteką kredytową (kredyt na zakup gospodarstwa rolnego)?

Odpowiedź:

Ad. 1.

Podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników – na dzień złożenia wniosku.

Ad. 2.

Rolnik, jeśli będzie przetwarzał własne surowce nie będzie zawierał umów. Jego to nie dotyczy. Informacje o przerabianych surowcach (produktach rolnych) wykaże w biznesplanie.

Ad. 3.

Tak. Musi to być grunt będący jego własnością.

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom