cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam,

Czy w najbliższym czasie planują Państwo realizację szkolenia o tematyce związanej z małym przetwórstwem, pod kątem wejścia w życie w styczniu 2016 roku ustawy umożliwiającej rolnikom, na korzystnych zasadach, uruchomienie małego przetwórstwa we własnym gospodarstwie?

Pozdrawiam,

Justyna Pajewska

} Witam,
Szkolenia będą organizowane po wejściu w życie rozporządzeń MRiRW oraz MZ regulujących zasady sprzedaży bezpośredniej, dostaw bezpośrednich, MLO. Obecnie Prezydent podpisał tyko zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, która określa jedną z form opodatkowania sprzedaży żywności przetworzonej przez rolnika. Do chwili ukazania się rozporządzeń szkolenia takie nie są celowe, ponieważ są to regulacje częściowe.
Barbara Sałata.