cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Gospodarstwo Szkółka roślin ozdobnych

  

Posiadam gospodarstwo 1,2 ha. w którym prowadzę w myśl przepisów produkcję rolną, uprawę roślin ozdobnych (szkółka roślin ozdobnych). Dużą część 90% produkcji sprzedaję osobom prywatnym na targowiskach i na terenie szkółki. Natomiast około 10% podmiotom będących płatnikami podatku VAT od których otrzymuję fakturę VAT RR . Ponadto nie prowadzę działów specjalnych produkcji rolnej, ani działalności gospodarczej . Jest to jedyne źródło mojego utrzymania. Z przepisów o podatku dochodowym wynika, że taka działalność nie jest opodatkowana podatkiem PIT czyli na koniec roku nie składam zeznania podatkowego PIT , natomiast z ustawy o VAT wynika, że jestem RR (Rolnikiem Ryczałtowym). Z w/w przepisów wynika , że RR nie ma obowiązku prowadzenia: ewidencji zakupów, ewidencji sprzedaży, wystawiania faktur, rachunków, chyba że, sprzedaż prowadzona jest poza obrębem gospodarstwa
w stałych miejscach sprzedaży wtedy RR może wystawić rachunek na żądanie klienta.

RR ma też obowiązek przechowywania przez 5 lat faktur RR wystawionych przez płatników VAT.

 

Moje wątpliwości dotyczą dochodów z takiej działalności, a mianowicie skoro RR ma możliwość dokumentowania w niewielkim stopniu swojej sprzedaży (dochodu) jedynie za pomocą faktur RR, lub rachunków wystawionych na żądanie, a większą część produkcji sprzeda w gospodarstwie, na targowiskach nie wystawiając rachunku bo nie ma takiego obowiązku, to co się stanie gdy za tak zarobione pieniądze RR dokona zakupu np. nieruchomość, czy drogi samochód. To Urząd Skarbowy nie będzie kwestionował takiego dochodu.

 

 

Odpowiedź:

Prowadzona przez Pana działalność jest działalnością rolniczą i w myśl ustawy o podatkach jest zwolniona z opodatkowania i ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wymaga rejestrowania działalności gospodarczej. Są to przychody z działalności rolniczej i nie podlegają opodatkowaniu. Płaci Pan podatek rolny. I tyle w tym temacie – oczywiście w dużym skrócie.

Osobną sprawą jest udokumentowanie dochodów np. kosztów na drogie inwestycje, kiedy to „fiskus” zawsze może zapytać o pochodzenie środków pieniężnych w przypadku, gdy będzie widział taką rozbieżność i miał jakieś podejrzenia??! Dotyczy to każdego obywatela na zasadach jednakowych dla wszystkich.

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom