cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam,

Po wprowadzeniu wszystkich danych w podsumowaniu wyskakuje mi taki komunikat:

 

Suma zadeklarowanych powierzchni działek rolnych położonych na działce ewidencyjnej 320907_5.0050.58/5 nie może przekraczać powierzchni z pola Maksymalny kwalifikowalny obszar PEG.

Działki rolne

Przejdź

Zadeklarowano na działce rolnej J3 grupę upraw, uprawnioną do uzyskania płatności "Rolnictwo ekologiczne", jednak nie zaznaczono tej płatności na zakładce Cel złożenia /płatności.

 

 

Dodam, że rolnik ma zobowiązanie PROW 2007-2013 i ma ekologię. Obszary EFA zostały naniesione na mapę; rolnik jako uprawę wyznaczył mieszankę wieloletnią traw z motylkowatymi drobnonasiennymi, oznaczyłam ją jako EFA15.

Proszę o udzielenie mi informacji.

Z góry dziękuję i pozdrawiam

Renata Burda

 

W gospodarstwie prowadzonym w całości  na podstawie przepisów o rolnictwie ekologicznym nie obowiązują wymogi zazielenienia. Takie gospodarstwo jest uznane za "zielone z natury".
Jako "Cel złożenia" zaznacza się na ogół  "Wniosek", a rolnictwo ekologiczne "RE" deklaruje się w tab. VIII. , dla każdej działki oddzielnie.

Bożena Krześniak