cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

 

 

Czy składając wniosek o płatności rolnośrodowiskowo-klimatyczne w ramach PROW 2014-2020 rolnik może wykorzystać ekspertyzę przyrodniczą wykonaną przez eksperta z uprawnieniami na PROW 2007-2013. Jak dotąd żaden z ekspertów nie ma nowych uprawnień. Nie było ani szkoleń, ani egzaminów. Nie ma nawet nowych przepisów w tej sprawie. Czy „stare” uprawnienia odnoszą się do nowego PROW. Jeżeli nie, to możliwość wnioskowania o pakiety przyrodnicze jest zablokowana.

Z poważaniem

Ekspert z Małopolski

Podstawa prawna dotycząca uznania dotychczasowych uprawnień doradczych na potrzeby również PROW-u 2014-2020 znajduje się w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349).
Komunikat w tej sprawie jest zamieszczony na stronie internetowej Centrum od 16 marca 2015 r.

Bożena Krześniak