cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam
Pytanie od Doradcy RŚ PROW 2007-2013

Pytanie dotyczy przejęcia zobowiązania.
Gospodarstwo posiada zobowiązanie z roku 2011 pakiet 1 pow. 30ha GO, oraz pakiet 8.3.1.
przejmuje w posiadanie gospodarstwo które ma zobowiązanie z roku 2014 pakiet 1 pow.  14ha GO.
Na jaki okres i na jakie powierzchnie ma być założone dalsze zobowiązanie, jakie będą płatności dla tego producenta po przejęciu.

Proszę o odpowiedź
Szczepan Błaszczyk
nr uprawnień PROW RŚ 15/0005/11

w przypadku gdy rolnik posiadający własne zobowiązanie rolnośrodowiskowe, przejmuje grunty objęte zobowiązaniem i przeniesienie posiadania tych gruntów nastąpiło po 15 marca 2013 roku, uznaje się że rolnik realizuje nowe zobowiązanie składające się z gruntów własnych oraz przejętych (wynika to z § 35 ust. 1 rozporządzenia rolnośrodowiskowego). To nowe, łączne  zobowiązanie będzie realizowane do 15 marca 2019 roku.
W przypadku gdy chociaż jedno  z zobowiązań zostało podjęte na zasadach z 2014 roku, całe nowe zobowiązanie jest realizowane na zasadach z 2014 roku, czyli na wszystkich gruntach (także tych z 2011 roku) obowiązują limity płatności i degresywność.


Departament Płatności Bezpośrednich
Wydział Programów Rolnośrodowiskowych i  Natura 2000
IP 10 760