cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam

W załączniku do wniosku „Informacja zawierająca wymogi określone przez doradcę rolnośrodowiskowego w zakresie wariantu 4.7” jakie należy wskazać wymogi? Należy przepisać wszystkie wymogi z planu i rozporządzenia, czy wymogi, które doradca dodatkowo nałożył na rolnika? Jeżeli mają to być wymogi dodatkowe, nie uwzględnione w rozporządzeniu, to czy jest obowiązek ich nakładania i na jakiej podstawie? Podobną informację należy dołączyć także w przypadku innych wariantów pakietu 4 lub 5 opracowanych przez eksperta. Czy jest obowiązek dołączania tego załącznika?

Pozdrawiam

Przemysław Kubacki, woj. wielkopolskie

 

Dla poszczególnych wariantów pakietów  4 i 5  działania rolno-środowiskowo-klimatycznego określono w rozporządzeniu rolnośrodowiskowym z marca 2015 r. (Dz. Ust. poz. 415) liczne wymogi.
Niektóre wymogi mają formę zamkniętą, np. Zebranie i usunięcie skoszonej biomasy (....) - te nie podlegają interpretacji i są obowiązkowe dla wszystkich.
Są też liczne wymogi, w których ekspert, a dla wariantu 4.7 doradca,  jest zobligowany do ich uszczegółowienia, np.

  • dokonania dla każdej działki pod pakietem 4 lub 5 wyboru sposobu użytkowania ,

a jeżeli w wariancie przewidziano takie możliwości - np.

  • wskazania, czy koszenie ma być wykonywane jeden, czy dwa razy ,
  • zaplanowania całorocznego wypasu koników polskich bądź niedopuszczenia takiej możliwości,
  • skorzystania z możliwości niepozostawiania części niekoszonej na działkach poniżej 0,5 ha lub (w granicach dozwolonych dla wariantu) poniżej 1 ha.

Ekspert (lub doradca) może też, ale nie musi np.

  • wprowadzić zakaz nawożenia albo
  • zawęzić przedział czasu, kiedy należy wykonać koszenie, nie wykraczając poza ramy określone w rozporządzeniu.

Wypunktowane rodzaje wymogów zawierają przykłady tego, co należy wpisać w "Informacji ..."

Bożena Krześniak