cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam

Rolnik w 2014 r. wszedł w program rolnośrodowiskowy (ekologia i pakiet 4.7)

W listopadzie 2014 r.( tj. przed wydaniem decyzji RŚ) przepisał część gospodarstwa na syna w związku z ubieganiem się przez niego o premię dla młodego rolnika. Pominięto przy tym okres 3 miesięcy na złożenie wniosku do toczącego się postępowania. Jak wygląda w takim przypadku przejęcie zobowiązania rolnośrodowiskowego. Czy w związku z pominięciem w/w terminu jest to niemożliwe? Czy nie wystarczy, że nastepca w 2015 r. w terminie określonym do składania wniosków złoży wniosek wraz z oświadczeniem o kontynuowaniu zobowiązania podjętego przez ojca.

W przypadku przeniesienia posiadania gruntów objętych zobowiązaniem rolnośrodowiskowym przed wydaniem decyzji, nowy posiadacz może wstąpić do toczącego się postępowania pod warunkiem że złoży wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia przeniesienia posiadania. Po tym terminie przejęcie zobowiązania nie jest możliwe.
Niestety w takim przypadku rolnik który do tej pory realizował zobowiązanie będzie musiał oddać dotychczas otrzymane środki.


Z poważaniem

Grażyna Biesiadowska-Salamon
Departament Płatności Bezpośrednich
Wydział Programów Rolnośrodowiskowych i  Natura 2000