cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A AZwracam się z zapytaniem, w jaki sposób wypełnić oświadczenie eksperta przyrodniczego lub doradcy rolnośrodowiskowego w przypadku kiedy działki położone są na obszarze Natura2000, dla którego nie ma jeszcze zatwierdzonych PZO. Czy należy zostawić checkbox pusty, czy tak  jak poradzono mi w MINROL zaznaczyć, że wymogi nie stoją w sprzeczności z założeniami PZO. Należy również mieć na uwadze, iż skutki składania fałszywych oświadczeń określone są w art. 297par. 1 i 2. Czy można te oświadczenie modyfikować i np dopisać, że dla danego obszaru nie zatwierdzono PZO. Proszę  o odpowiedz.
Pozdrawiam: Tomasz z podlaskiego.

Zaznaczenie,  że wymogi nie stoją w sprzeczności z założeniami PZO, gdy ich nie ma, jest potwierdzeniem sytuacji rzeczywistej, bo nie ma sprzeczności z czymś nieistniejącym.
Bożena Krześniak