cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Dzień dobry,

Mam kilka pytań dotyczących programu rolno-środowiskowego oraz programu rolno-środowiskowo-klimatycznego. Proszę o szybką odpowiedź na adres e-mail bądź na stronie http://helpdesk.cdr.gov.pl/index.php/prow-2014-2020/dziaanie-rolno-rodowiskowo-klimatyczne , co pozwoli sprawniej działać w terenie.

 

Pytania dotyczące PROW 2007-2013:

Pytanie nr 1) Czy rolnika, który rozpoczął realizację programu rolnośrodowiskowego w pakiety „ptasie”  w 2013 lub 2014 r., i chce dołączyć/powiększyć pakiet w 2015 r., obowiązują degresywności, które były w 2014 r., czyli do 10 ha – 100% płatności i 10-20 ha – 50% płatności?

Degresywność w skali opisanej w pytaniu obowiązuje rolników, którzy przystąpili do realizacji Programu w 2014 r.

 

Pytanie nr 2) Czy rolnik, który rozpoczął realizację programu rolnośrodowiskowego w pakiety „ptasie”  w 2013 lub 2014 r. może w 2015 r. dołączyć/powiększyć pakiet także na działkach znajdujących się na siedliskowych obszarach Natura 2000 (tzw. SOO), tak jak to było do tej pory, czy tylko na ptasich obszarach Natura 2000 (tzw. OSO)?

Rolników realizujących Program rolnośrodowiskowy w ramach PROW 2007-2013 obowiązują zasady określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie Ustawy z 7 marca 2007 r.(Dz. U.  z 2013 r. poz. 173). W tych przepisach kryterium dostępność wariantu 5.1, stanowi położenie na obszarze Natura 2000, bez dodatkowych kryteriów.


 

Pytanie nr 3) Czy metodyka korekty dla dokumentacji przyrodniczej sporządzonej w 2013 lub 2014 r. to ta, która znajduje się na stronie MRiRW jako metodyka na 2014 r.?

http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dzialania-PROW-2007-2013/Os-2-Poprawa-srodowiska-naturalnego-i-obszarow-wiejskich/Program-rolnosrodowiskowy-Platnosci-rolnosrodowiskowe/Dokumentacja-przyrodnicza-i-eksperci/Dokumentacja-przyrodnicza-dla-pakietow-przyrodniczych-w-ramach-programu-rolnosrodowiskowego-2007-2013

Tak, dla opracowań dot. Programu rolnośrodowiskowego posługujemy sie wzorami z tamtego etapu.

 

Pytania dotyczące PROW 2014-2020:

Pytanie nr 4) Czy rolnik może rozpocząć realizację pakietu 4 wariant 4.7 (Ekstensywne użytkowanie na obszarach specjalnej ochrony ptaków (OSO)) na działce, która wpisana jest w Planie Zadań Ochronnych na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków N2K jako siedlisko derkacza, jeżeli w działaniach obligatoryjnych istnieje tylko zapis: „Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych”, natomiast w działaniach fakultatywnych jest zapis: „koszenie ręczne lub mechaniczne, raz w roku po 15 lipca, z usunięciem lub złożeniem w stogi ściętej biomasy w terminie me dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie”? W rozporządzeniu z dnia 18 marca 2015 r. w wariancie 4.7 termin koszenia, to 15 czerwca – 30 września.

Z informacji otrzymanych przez doradcę rolno-środowiskowego, który uczestniczył w szkoleniu z udziałem przedstawicieli RDOŚ oraz CDR (Pani Anny Litwinow), wynika, że wariant 4.7 nie może być realizowany na działkach, które wpisane są w PZO jako siedliska lęgowe ptaków (np. derkacza).

W sytuacji, kiedy na terenie OSO rzeczywiście gniazdują ptaki objęte wariantami 4.8 - 4.11, rolnik przystępujący do PRSK powinien realizować wariant właściwy dla danego gatunku. W przypadku braku stwierdzenia przez eksperta ptaków uwzględnionych w rozporządzeniu, pozostaje wariant 4.7.


 

Pytanie nr 5) Czy rolnik może rozpocząć realizację pakietu 4 wariant 4.8 (Ochrona siedlisk lęgowych ptaków: rycyka, kszyka, krwawodzioba lub czajki) na działce, która wpisana jest w Planie Zadań Ochronnych na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków N2K jako siedlisko derkacza, jeżeli w działaniach obligatoryjnych istnieje tylko zapis: „Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych”, natomiast w działaniach fakultatywnych jest zapis: „koszenie ręczne lub mechaniczne, raz w roku po 15 lipca, z usunięciem lub złożeniem w stogi ściętej biomasy w terminie me dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie”? Przedmiotem ochrony, zgodnie z PZO na danej działce jest derkacz. Czy można w takim wypadku kosić od 15 czerwca (jak to dopuszcza pakiet 4.7)? Z drugiej strony zgodnie z metodyką dokumentacji ornitologicznej:

– W przypadku stwierdzenia kilku gatunków kwalifikujących do płatności w ramach różnych wariantów, decyzja o wyborze wariantu jest zależna od „rzadkości” i trendów liczebności gatunków kwalifikujących i wygląda następująco:

- priorytet ma wariant 4.9.,

- w obrębie pozostałych wariantów priorytet ma wariant 4.10.,

- w obrębie pozostałych wariantów priorytet ma wariant 4.8.

Czyli pakiet 4.11 jest najmniej preferowany.

Ekspert sporządza dokumentację i plan wg własnych obserwacji - dla stwierdzonych gatunków, nawet jeżeli w PZO jest coś innego.

 

Pytanie nr 6) Czy rolnik może rozpocząć realizację pakietu 4 wariantów 4.1-4.6, na działce, która wpisana jest w Planie Zadań Ochronnych na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków N2K jako siedlisko derkacza, jeżeli w działaniach obligatoryjnych istnieje tylko zapis: „Ekstensywne użytkowanie kośne, kośno-pastwiskowe lub pastwiskowe trwałych użytków zielonych”, natomiast w działaniach fakultatywnych jest zapis: „koszenie ręczne lub mechaniczne, raz w roku po 15 lipca, z usunięciem lub złożeniem w stogi ściętej biomasy w terminie me dłuższym niż 2 tygodnie po pokosie”? Przedmiotem ochrony, zgodnie z PZO na danej działce jest derkacz. Czy można w takim wypadku kosić od 15 czerwca (jak to dopuszczają niektóre pakiety 4.1-4.6)?

Rozporządzenie dopuszcza realizację wariantów "siedliskowych" na Naturze "ptasiej". Decyzja należy do eksperta, który powinien dobrać wariant i wymogi w sposób optymalny dla przyrody, ale mieszcząc się w terminach i innych kryteriach wynikających z obowiązujących przepisach.

 

Pytanie nr 7) W przypadku metodyki dokumentacji botanicznej rozróżnione jest sporządzenie dokumentacji pełnej i uproszczonej. Natomiast nie widzę takiego rozróżnienia w przypadku metodyki dokumentacji ornitologicznej. Czy nie ma takiego rozróżnienia? Jeżeli nie ma i ekspert ornitolog zawsze robi pełną wersję, to dlaczego rolnik ma pomniejszony zwrot kosztów za dokumentację przyrodniczą o 10%?

Metodyka sporządzania dokumentacji ogłaszana jest przez ARiMR. Pełna wersja dokumentacji ornitologicznej zawiera wyłącznie niezbędne elementy i nie było z czego zrezygnować , aby wprowadzić zróżnicowanie wersji. Ponadto warianty ptasie realizowane są wyłącznie na OSO, w związku z czym w pełniejszy sposób można tu wykorzystać istniejące PZO.

 

Pytanie nr 8) Rozporządzenie z dnia 18 marca 2015 r. mówi:

§ 3.1. Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest realizowane w ramach:

1) jednego wariantu albo

2) jednego pakietu - w przypadku gdy pakiet nie obejmuje wariantu.

Czy dotyczy to konkretnej działki, na której może być realizowany tylko jeden wariant/pakiet, czy interpretacja tego paragrafu powinna być inna?

Zobowiązanie = realizacja jednego wariantu lub jednego pakietu (gdy pakiet nie składa się z wariantów) w gospodarstwie.
Do poszczególnych działek może być przyznana tylko płatność z tytułu realizacji jednego zobowiązania (wariantu lub pakietu). Płatności do działki się nie sumują.

 

Pytanie nr 9) Czy jeżeli na Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 realizowany będzie wariant botaniczny (4.1-4.6) i istnieje Plan Zadań Ochronnych dla tego obszaru „ptasiego”, to rolnik dostaje zwrot kosztów za dokumentację przyrodniczą pomniejszony o 10%, pomimo, że jest to dokumentacja botaniczna?

Tak, do działek, dla których istnieje PZO, niezależnie jakie - koszty transakcyjne są pomniejszone.

 

Pytanie nr 10) Czy termin składania wniosków o płatność do 15 czerwca 2015 r. dotyczy także rolników realizujących/ zaczynających realizację programu rolno-środowiskowego i rolno-środowiskowo-klimatycznego?

Termin składania wniosków określany jest w rozporządzeniu rolnośrodowiskowym, gdzie nie wskazuje się daty, ale odniesienie do terminu składania wniosków o płatności bezpośrednie.

 

Pozdrawiam i dziekuję za informacje

Ekspert ornitolog-botanik z województwa podkarpackiego

--
Bożena Krześniak
Stanowisko ds. Rolnictwa Ekologicznego i Programów Rolnośrodowiskowych
Tel.: 22 729 66 34 do 38 wew. 146
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.