cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A



Dzień Dobry,

Do kiedy można rejestrować w tym roku plany rolno-środowiskowo-klimatyczne? –

Barbara Iwanowska,  woj. lubuskie

Wg stanu na początek czerwca 2015 r. nie ma podstawy prawnej nakładającej obowiązek rejestrowania planów działalności rolnośrodowiskowej sporządzonych dla beneficjentów PRSK, którzy w 2015 r. przystąpili do realizacji tego działania.
Jeżeli taki obowiązek by powstał, z Centrum zostanie wysłana odpowiednia informacja do wszystkich doradców rolnośrodowiskowych.
System teleinformatyczny funkcjonuje  jak dotychczas i zmiany dokonane dla beneficjentów Programu rolnośrodowiskowego z PROW-u 2007-2013, w zakresie takim jak dotychczas, zgodnie z instrukcją należy nanosić.
Bożena Krześniak