cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Czy przy przejęciu części zobowiązań innego rolnika pak 4.1 ekspert powinien
zrobić korektę ekspertyzy , i uzupełnić strony planu dla przejmującego
zobowiązania czy wystarczy kopia z ekspertyzy i stron z planu dotyczące
części przejmowanych zobowiązań rolnośrodowiskowych od przekazującego.
Ekspert uważa że nie musi wykonywać korekty ekspertyzy  bo pierwszy dokument
jest jak  najbardziej aktualny. Tak samo jak nie musi podpisywac pierwszej
strony planu przejmującego i stron dotyczących pak 5.1. 
 ja nie do końca się z tym zgadzam aby kopia dokumentu była wystarczająca,
zwłaszcza jeśli chodzi o plan działalności rolnośrodowiskowej dla
przejmującego.
 Warmińsko-mazurskie
 
 

 

Rolnik, który przejął zobowiązanie w zakresie Pakietu 4.1 musi mieć zrobiony nowy plan rolnośrodowiskowy na lata które zostały do zakończenia programu. Plan sporządzony w ramach PROW 2007-2013 musi być też zarejestrowany na stronie CDR. W wytycznych dla ekspertów jest napisane, że korekta dokumentacji przyrodniczej dotyczy informacji zawartych w planie działalności rolnośrodowiskowej, w związku z tym zmienia się numer gospodarstwa, lata realizacji programu, jak i imię i nazwisko beneficjenta i należy o te dane zaktualizować dokumentację. Przypominam, że część ogólną planu wykonuje doradca a szczegółową  ekspert.Barbara Sazońska