cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

 

Dzień Dobry,

Chciałam się dowiedzieć, czy jeszcze w tym roku planowane jest w Państwa instytucji szkolenie na eksperta przyrodniczego? Byłabym zainteresowana jego odbyciem w najbliższym czasie, niestety na Państwa stronie nie znalazłam żadnej informacji na temat jego ewentualnego przeprowadzenia.

Z poważaniem,Magdalena Kwiatkowska

Szkolenia i egzaminy na eksperta przyrodniczego prowadzone
będą po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie szkoleń i egzaminów oraz
zatwierdzeniu przez MRiRW dokumentów, jakie  wymagane będą na podstawie
tego rozporządzenia.

Postęp prac legislacyjnych, w tym projekt rozporządzenia w sprawie szkoleń i
egzaminów dla doradców, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi publikuje w
Biuletynie Informacji Publicznej.


Bożena Krześniak