cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam


W 2011 r robiona była ekspertyza przyrodnicza na łąki dla posiadacza A. W tym roku zobowiązania przejął posiadacz B. Czy wymagana jest zmiana do ekspertyzy? Czy jako ekspert mam się podpisywać na pierwszej stronie planu rolnośrodowiskowego? Jakie mam obowiązki z tym związane jako ekspert?

Podlaskie


W związku z przejęciem zobowiązania, nowy beneficjent
zobowiązania rolnośrodowiskowego powinien posiadać kompletną
dokumentację, tak więc potrzebna jest zmiana lub aneks aktualizujący dane
posiadacza gruntów objętych zobowiązaniem. Na pierwszej stronie planu
działalności rolnośrodowiskowej zawierającego pakiet przyrodniczy powinien być
podpis i dane eksperta przyrodniczego.
Bożena Krześniak

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Normal
 0