cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam,
Zamierzam otworzyć działalność związaną z doradztwem rolniczym. Kilka lat pracowałem w ubojni, znam osobiście wielu rolników z regionu, a w ramach działalności planuję wykonywać usługi w zakresie doradztwa przy produkcji zwierzęcej - obszar C wymogów CC. W związku z powyższym mam dwa pytania:
1. Czy egzamin na doradcę zawiera wszystkie obszary, czy skoro zamierzam specjalizować się w jednym, muszę zdać egzamin tylko z mojego obszaru działalności? Nie będę świadczył usług doradczych innych niż te związane z dobrostanem.
2. Jestem absolwentem Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Posiadam tytuł magister inżynier. Studia inżynierskie zacząłem jeszcze na Akademii Techniczno-Rolniczej na kierunku "Zarządzanie i marketing w gospodarce żywnościowej", w międzyczasie uczelnia przekształciła się w Uniwersytet. Studia inżynierskie rozpocząłem i zakończyłem na Wydziale Rolniczym. Studia magisterskie: kierunek Marketing i Zarządzanie Przedsiębiorstwem na Wydziale Zarządzania. Czy zdobyte wykształcenie kwalifikuje się jako rolnicze lub "inne rolnicze"?
Ponadto mam trzecie pytanie mniej związane z tematem - czy pojęcia: doradca rolniczy i doradca rolnośrodowiskowy są stosowane zamiennie?
Dodam, że nie posiadam doświadczenia w pracy na stanowisku doradcy.
Pozdrawiam,
Radosław RokitaUprawnienia doradcy rolniczego oraz uprawnienia doradcy rolnośrodowiskowego to dwa różne rodzaje uprawnień.
Aby zdobyć każdy z tych rodzajów uprawnień należy ukończyć szkolenie przypisane danemu rodzajowi uprawnień oraz zdać egzamin z zakresu materiału objętego tym szkoleniem.
Szkolenie i egzamin na doradcę rolniczego obejmuje zagadnienia dobrostanu zwierząt, ale też dużo innych tematów. Nie ma tak szczegółowej specjalizacji w obrębie uprawnień doradcy rolniczego. Trzeba znać całość zagadnień objętych szkoleniem i egzaminem. Ponadto, aby znaleźć się na liście doradców, trzeba mieć przynajmniej roczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa.
Za studia rolnicze uznawane będzie: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo, ekonomika rolnictwa lub inny kierunek studiów wyższych lub studia podyplomowe, obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS
Bożena Krześniak