cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Dzień dobry,

Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące rolnictwa zrównoważonego w programie rolnośrodowiskowo-klimatycznym 2014-2020.

1. Jak traktować wymóg dotyczący powierzchni upraw w każdym roku realizacji programu, mówiący, że powierzchnia każdej z czterech upraw nie może być mniejsza niż 10% w przypadku, gdy liczba upraw zasiewanych przez rolnika w danym roku jest większa niż cztery ? Czy wówczas ten wymóg dotyczy każdej uprawy ?

Pozdrawiam, Katarzyna


Powierzchnia nie mniej niż   10 % dotyczy 4 upraw  największych w odniesieniu do wszystkich gruntów ornych.
Kolejne uprawy tj. piąta, szósta, siódma mogą być mniejsze.
Np. Gospodarstwo ma 10 ha gruntów ornych , oznacza to, że najmniejsza z 4 upraw nie może być mniejsza niż 1 ha.
Pozostałe  tj. 5-,6, 7  uprawa mogą być mniejsze niż 1 ha.

Barbara Sazońska