cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


Rolnik w 2015 roku podjął zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach pakietu 4 (łąki trzęślicowe).
Czy w 2016 roku może zwiększyć zobowiązanie, dołączając do Programu kolejną, nabytą ostatnio działkę (oczywiście po wykonaniu Dokumentacji siedliskowej) ?

Będę wdzięczny za odpowiedź.
Pozdrawiam

 

3.1.Zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne jest realizowane w ramach:
1)jednego wariantu albo
2)jednego pakietu - w przypadku gdy pakiet nie obejmuje wariantu.
2.Rolnik lub zarządca, o których mowa w art. 28 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, zwani dalej odpowiednio "rolnikiem" lub "zarządcą", może realizować jednocześnie więcej niż jedno zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne, jeżeli takie zobowiązania zostały podjęte w tym samym roku lub w roku następnym.
Zgodnie z powyższym paragrafem w drugim roku może dołączyć tylko nowe zobowiązanie a więc inny Pakiet lub wariant.

Barbara Sazońska