cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Zwracam się z prośbą o udzielenie mi informacji czy będąc w programie rolnośrodowiskowym ochrona wód i gleb oraz rolnictwo zrównoważone 2014, mogę w celu uniknięcia spiętrzenia wiosennych prac polowych stosować  nawozy : Sól potasowa,Siarczan magnezu,                        Polifoska   Tytan (5-25-25) ,przedsiewnie
pod buraki cukrowe oraz pod inne uprawy jare lub pogłównie na oziminy, przed 1 marca na niezamarzniętą glebę bez śniegu i zastoisk wodnych,na terenach nieobjętych OSN .
Proszę o pilną odpowiedż

Na działkach które są  w Pakiecie 8. Ochrona gleb i wód jest zakaz  nawożenia międzyplonu. W przypadku kontroli na miejscu i stwierdzenia faktu, że zastosowano nawożenie lub wznowiono zabiegi agrotechniczne naliczane są sankcje. Jeśli na działce w danym roku jest realizowany tylko Pakiet 1. to nawożenie mineralne można wykonać przed 1 marca (na niezamarzniętą glebę bez śniegu i zastoisk wodnych,na terenach nieobjętych OSN), stosując dawki nawozów zgodnie z planem nawozowym.

Barbara Sazońska