cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

pakiet 1 PRSK

Dotyczy Pakietu 1 - bilans substancji organicznej Dzień dobry Proszę o
wyjaśnienie poniższej kwestii:
Z instrukcji sporządzania Planu działalności rolnośrodowiskowej PROW
2014-2020 zamieszczonej w aplikacji PRS wynika że w piątym roku realizacji
programu bilans substancji organicznej dla każdej działki rolnej musi być
dodatni.
Jednak ani w Rozporządzeniu MRiRW z dnia 18 marca 2015r. w sprawie
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy  finansowej w ramach
Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne objętego PROW
2014-2020 , na podstawie którego sporządzono Plan działalności
rolno-środowiskowej,  ani też w  załączniku nr 8  Wysokość
współczynników dotkliwości uchybienia stosowanych do dokonywania zmniejszeń
płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych  tego rozporządzenia, ani
w CZĘŚCI SZCZEGÓŁOWEJ B.1.1. Wymogi  (Pak.1. Str. 1. Planu Działalności
Rolnośrodowiskowej) , nigdzie sprawa ta nie została nawet poruszona.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania:
1.    Czy w pakiecie 1 PRSK, w piątym roku realizacji programu bilans
substancji organicznej dla każdej działki rolnej rzeczywiście musi być
dodatni?
2.    Czy wartość ta będzie przedmiotem kontroli i jak ARiMR postąpi jeśli
będzie ona ujemna? ( a jeśli miałaby nałożyć sankcję to jaką i na jakiej
podstawie)

Dziękuję za odpowiedź  - Doradca z Wielkopolski

W wersji aplikacji planu na 2016 r. będzie zapis "Planując zmianowanie, niejako równolegle powinniśmy sporządzać plan nawozowy, tak by zapewnić odpowiednią zasobność gleb  oraz w miarę możliwości dodatni bilans materii organicznej". Oznacza to, że jeśli będzie bilans ujemny to rolnik spełni wymogi Pakietu 1.

Barbara Sazońska