cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Dzień Dobry.
Przejąłem w maju 2016 r grunty zakupione od dwóch różnych rolników.
Pierwszy z nich wszedł w program rs rolnictwo ekologiczne w 2013 roku (uprawy warzywne + ochrona zagrożonych gatunków roślin -6.1)na powierzchni 16ha
Drugi rolnik w 2015 roku  wszedł w  rs-  rolnictwo ekologiczne (uprawy rolnicze) na powierzchni 4 ha
Mam inne grunty w gospodarstwie ale bez żadnego pakietu rś- tylko dopłaty podstawowe.
Czy mogę przejąć  obydwa pakiety i dalej je kontynuować?  Który wariant rs ( typ w zależności od daty przystąpienia) mam zaznaczyć na wniosku o dopłaty na 2016r

czy umowa może być sporządzona w formie pisemnej bez potwierdzenia notarialnego (bez daty pewnej) jeżeli arimr zażąda dokumentów potwierdzających przeniesienie posiadania  gruntów?
Czy na przejęcie zobowiązań ONW i RŚ są 3 m-ce?

Zobowiązania można przejąć i kontynuować, w związku z tym  należy w ARiMR niezwłocznie  wypełnić 2 wnioski. Jeden to wniosek transferowy i drugi wniosek o płatność rolnośrodowiskową i płatność ekologiczną. W razie nie przejęcia zobowiązań rolnik przekazujący będzie zwracał otrzymane płatności. Należy również udać się do doradcy ronośrodowiskowego w celu sporządzenia 2 planów - 1 na zaktualizowanej aplikacji PROW 2007-2013 i drugi na aplikacji PROW 2014-2020

Barbara Sazońska