cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Czy będąc beneficjentem pakietu 5.1. Ochrona siedlisk lęgowych ptaków można
w gospodarstwie zmniejszyć powierzchnię użytków rolnych? Użytki te nie są objęte zobowiązaniem, lecz są wpisane w skład gospodarstwa
w planie działalności rolnośrodowiskowej i część tej działki jest klasyfikowana jako TUZ.

_________________________________________________________________________________________________________________

Odpowiedź:

Realizując Pakiet 5.1 w gospodarstwie można zmniejszyć powierzchnię użytków rolnych za wyjątkiem TUZ zarówno tych które są w programie jak i te które nie są objęte zobowiązaniem. Za zaoranie TUZ rolnik jest sankcjonowany (20% płatności ze wszystkich lat)

Barbara Sazońska

CDR O/Radom