cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A ADzień Dobry,
Chciałbym uzyskać informację czy na etapie już po realizacji płatności ostatecznej mogę zmienić maszynę na tego samego rodzaju ale innego producenta, obecnie zakupiona maszyny nie spełnia wymagań co do jakości pracy przez co należycie nie mogę wykonywać usług. Maszyna jest wzięta w ramach różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, a przez częste awarie i nie wystarczającą jakość pracy dość trudno jest pozyskać klientów.
Proszę o odpowiedź czy istnieje możliwość takiej zmiany? Zgodnie z zapisami umowy, umowa dopuszcza zbycie przedmiotu stanowiącego część operacji i zastąpienie go innym o nie gorszych parametrach oczywiście za zgodą agencji.
Pozdrawiam
Grzesiek
Woj. Podlaskie

Odpowiedź:
Umowa z ARiMR zawiera zapis: „……zmiana polegać będzie na zbyciu całości albo części przedmiotu operacji, a Beneficjent, w określonym przez Agencję terminie, udokumentuje zastąpienie go innym przedmiotem, o parametrach technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż zbywany, a w wyniku tego zastąpienia nie zostaną naruszone cele i przeznaczenie operacji oraz nadal będą zachowane warunki przyznania pomocy dla działania, w tym zasadność ekonomiczna i wykluczenie finansowania ze środków publicznych”….

Tak jak Pan napisał i zgodnie z umową z ARiMR, czyli za jej zgodą byłaby taka możliwość.
Trzeba wystąpić z wnioskiem  do ARiMR o ww. zmianę wraz z uzasadnieniem tej zmiany.
I.    Gradka CDR O/Radom