cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam.

Zajmuję się hodowlą bażanta łownego, czy w związku z tym będę mogła ubiegać się o dofinansowanie na modernizację budynku inwentarskiego, czyli wymiana dachu, wyposażenie itd.?

Pozdrawiam, Aneta

Odpowiedź:
Wymieniona przez Panią działalność w ramach PROW 2014-2020 w Działaniu Modernizacja Gospodarstw Rolnych nie jest objęta takim wsparciem.
Zapisy w PROW 2014-2020: „W przypadku produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy wyłącznie produkcji w zakresie zwierząt gospodarskich w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.”.
Reguluje to następujący akt prawny:
„USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich”, gdzie zostały wymienione gatunki zwierząt  gospodarskich wspieranych w ramach programu.
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa reguluje sprawy z zakresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych, oceny wartości użytkowej i hodowlanej, prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów, a także nadzoru nad hodowlą i rozrodem zwierząt gospodarskich.
Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) zwierzęta gospodarskie:
a) koniowate – zwierzęta gatunków: koń (Equus caballus)i osioł (Equus asinus),
b) bydło – zwierzęta gatunków: bydło domowe (Bos taurus) i bawoły (Bubalus bubalus),
c) jeleniowate – zwierzęta z gatunków: jeleń szlachetny (Cervus elaphus), jeleń sika (Cervus nippon) i daniel (Dama dama) utrzymywane w warunkach fermowych w celu pozyskania mięsa lub skór, jeżeli pochodzą z chowu lub hodowli zamkniętej, o których mowa w przepisach prawa łowieckiego, albo chowu lub hodowli fermowej,
d) drób,
e) świnie (Sus scrofa),
f) owce (Ovis aries),
g) kozy (Capra hircus),
h) pszczołę miodną (Apis mellifera),
i) zwierzęta futerkowe;
2) drób – ptaki gatunków: kura (Gallus gallus), kaczka (Anas platyrhynchos), kaczka piżmowa (Cairina moschata), gęś (Anser anser), gęś garbonosa (Anser cygnoides), indyk (Meleagris gallopavo), przepiórka japońska (Coturnix japonica), perlica (Numida meleagris) oraz utrzymywany w warunkach fermowych struś (Struthio camelus);
3) zwierzęta futerkowe – lisa pospolitego (Vulpes vulpes), lisa polarnego (Alopex lagopus), norkę amerykańską (Mustela vison), tchórza (Mustela putorius), jenota (Nyctereutes procyonoides), nutrię (Myocastor coypus), szynszylę (Chinchilla lanigera) i królika (Oryctolagus cuniculus), utrzymywanych w celu produkcji surowca dla przemysłu futrzarskiego, mięsnego i włókienniczego;
Poniżej podaję także link do ww „Ustawy”:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20071330921
I. Gradka, CDR O/Radom