cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Dzień dobry

W marcu 2013r. przejąłem aktem notarialnym ziemie 8 ha (V i VI klasa obszar południowej wielkopolski). Jeszcze przed przejęciem podjąłem prace i do dziś pracuję. Cały czas jestem ubezpieczony w ZUS-ie. Mam 29 lat posiadam wykształcenie wyższe (Inżynieria ochrony środowiska). Dotychczas korzystałem jedynie z dopłat bezpośrednich. W tym roku złożyłem wniosek o dopłaty bezpośrednie oraz dodatkowo o płatności do bydła (6 sztuk). Chciałbym się dowiedzieć czy i z jakiego programu oprócz dopłat bezpośrednich i płatności do bydła mogę jeszcze skorzystać. Proszę o szczegółowe informacje dotyczące zwłaszcza:

1) program dla małych gospodarstw (w złożonym wniosku w punktach 9,10 nie zaznaczyłem nic. Ani że rezygnuje ani że przystępuje do tego programu. Czy automatycznie nie będę do niego włączony? Byłoby to dla mnie z tego co wyczytałem w Internecie niekorzystne gdyż wysokość tych dopłat to maksymalnie1250 euro),

2)program dla młodych rolników,

3)PROW 2014-2020.

Jakie działania programy w moim wypadku państwo zalecacie, aby uzyskać dodatkowe wsparcie dla gospodarstwa jego modernizacje lub zakup maszyn w roku obecnym lub latach przyszłych.

Z poważaniem Krzysztof

 

Odpowiedź:

Będą możliwości wsparcia (dotacje) w zakresie modernizacji gospodarstw rolnych. Oczywiście po spełnieniu warunków i kryteriów dostępu. Niestety na tym forum nie jest w stanie opisać szczegółów, gdyż jest ich dużo. Odsyłam do programu PROW 2014-2020 i ewentualnie do legislacji krajowej (Rozporządzenia MRiRW), która jest w trakcie opracowywania i wdrażania.

Ad. 1. Trudno mi jednoznacznie określić, ponieważ nie wiem jakie Pan uzyskiwał dotychczas płatności. Automatycznie ARiMR zalicza do małych gospodarstw tych rolników, których płatności zawierały się w podanym przedziale.. Najlepiej proponuję udać się do BP ARiMR i jeśli Pan nie chce uczestniczyć w systemie dla małych gospodarstw po prostu zaznaczyć pkt 10.

Ad. 2. Nie może Pan skorzystać, gdyż jest już Pan posiadaczem gospodarstwa rolnego powyżej 12 miesięcy.

Ad. 3. Działanie PROW 2014-2020 w zakresie inwestycyjnym z którego może Pan ewentualnie skorzystać to:

8.2.4.3.3 Modernizacja gospodarstw rolnych

Poddziałanie: Poddziałanie: 4.1 - Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Rolnicy i podmioty prowadzące zarobkowa działalność rolniczą: dotacja od 30 do 60% k.k.
Kwoty dotacji: 200, 500 i 900 tys. zł w zależności od charakteru operacji (inwestycji)

I. Gradka CDR O/Radom