cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam,

Zwracam się z pytaniem w związku z zbliżającym się naborem wniosków na premie dla młodych rolników nadmienię że nie ko0rzystałem wcześniej z żadnych środków unijnych . Czy składając wniosek i otrzymując premię w zbliżającym się naborze będę mógł połączyć te środki (100 tys.) jako wkład własny do modernizacji gospodarstw rolnych w naborach również z PROW 2014-20.

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy i posiadany stan wiedzy na podstawie dostępnej dokumentacji – NIE.

Nie będzie takiej możliwości (jak było w „starym PROW”).

I. Gradka CDR O/Radom