cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam,

mam pytanie odnośnie naborów. Otóż w październiku ogłoszono nabór na rozwój produkcji prosiąt, bydła mlecznego i opasowego. Natomiast pominięto czwarty podpunkt na pozostałe inwestycje w budynki inwentarskie i magazyny paszowe. Czy na te pod działanie nabór będzie ogłoszony później? I czy kwota wsparcia wynosi 500 000 czy 200 000 zł? 

Pozdrawiam

Bartek woj. mazowieckie

 

Odpowiedź:

Nabór ogłoszony w obszarach a, b, c dotyczy inwestycji związanych z tymi wymienionymi przez Pana kierunkami produkcji w gospodarstwie, czyli budynki i budowle inwentarskie i do magazynowania pasz dla tych właśnie kierunków produkcji. Kwota wsparcia wynosi tu odpowiednio: 900 tys. prosięta, 500 tys. zł dotacji dla operacji związanej z rozwojem produkcji mleka lub bydła mięsnego.

Czwarty obszar tzw. d, obejmuje wszystkie inne operacje niż wymienione powyżej i będzie ogłoszony w innym terminie (na drugi rok?!).

Jeśli np. operacja dotyczy rozwoju produkcji trzody chlewnej i inwestycje „budowlanych dotyczących produkcji zwierzęcej i magazynowania pasz” – dotacja może wynieść do 500 tys. zł. W pozostałych operacjach np. zakup maszyn i urządzeń czy inwestycje w inne budynki i budowle gospodarcze – 200 tys. zł.

I. Gradka CDR O/Radom