cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam

Czy możliwe jest uzyskanie wsparcia w wysokości 500 tyś zł na zakup wyposażenia obory (hala udojowa ,automaty paszowe, system pojenia. itp) Na dzień dzisiejszy obora nie jest jeszcze pobudowana. Posiadam zezwolenie na budowę, projekt budowlany, podpisaną umowę z firmą budowlaną. Rozpoczęcie budowy planuje się na kwiecień 2016r zakończenie sierpień 2016r. Na jesień 2016 planuje wyposażenie obory i zasiedlenie. Czy w tym przypadku mogę składać wniosek o pomoc w obszarze B ewentualnie w przyszłym roku w obszarze D

pozdrawiam

Elżbieta województwo mazowieckie

 

Odpowiedź:

Sprawa jak zawsze trudna. Jest to na pewno możliwe do zrealizowania, ale?

Planując inwestycję wyposażenia musimy ten budynek posiadać, musi on jak gdyby istnieć fizycznie. W przeciwnym razie ARiMR może mieć wątpliwości i słuszne zresztą.

Chyba, że przedmiotem operacji będzie całość inwestycji a koszty kwalifikowalne obejmą tylko koszty w zakresie wyposażenia!. Jest to logiczne i możliwe.

Zarówno w tym naborze 2015, obszar b) po spełnieniu kryteriów np. posiadanie min. 15 sztuk krów mlecznych i docelowo zwiększenie stada do min. 25 szt. krów mlecznych, jak i w planowanym w naborze w obszarze d) (wszystkie operacje), gdzie te kryteria nas nie dotyczą może Pani się ubiegać o wsparcie.

Wybór należy do Pani.

I. Gradka CDR O/Radom