cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam,

Po nowym roku spodziewany jest nabór wniosków z obszaru “D” MGR.

Czy wiedzą Państwo może czy będzie nowa – uaktualniona ekspertyza doboru maszyn rolniczych?? Ostatnie uaktualnienie miało miejsce w 2014 r.

Przy doborze maszyn dla osób wspólnie wnioskujących pod uwagę należy brać łączny areał gospodarstw wszystkich osób wspólnie wnioskujących?? Powiedzmy, że wnioskują razem 3 osoby, jedna z nich posiada gospodarstwo o areale 10 ha, druga 35 ha, a trzecia 108 ha. Osoby te chcą wnioskować o ciągnik rolniczy.  Czy w opisanej sytuacji mogą wnioskować o ciągnik do areału 153 ha?? Dobór maszyny nie jest rozpatrywany indywidualnie i ARiMR nie będzie miała wątpliwości po co tak silna maszyna przykładowo temu rolnikowi z 10 ha???

 

Pozdrawiam

 


Odpowiedź:

Oczywiście ostatecznie rozstrzygnie to ARiMR po analizie przedłożonej dokumentacji, itp.

Niemniej jednak z mojego punktu widzenia jest to możliwe. Biorąc pod uwagę także fakt, że ten przykładowo zakupywany ciągnik musi pracować z oprzyrządowaniem dostosowanym do jego mocy! Także, w umowie muszą się znaleźć zapisy o wykorzystaniu ciągnika proporcjonalnie do powierzchni i upraw, także planowanej dotacji, itp. Bo w innym wypadku po co byłby kupowany? (wyglądało by to na stworzenie sztucznych warunków !?….). Co do ekspertyzy i jej uaktualnienia czy wydania nowej – nie mam wiedzy.

I. Gradka CDR O/Radom