cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Dzień dobry,

W związku ze zbliżającym się naborem na działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych" chciałbym zadać pytanie na temat tzw. obszaru "D".
Pytanie 1.
1 punkt można otrzymać za "operacje związaną ze zmianą profilu produkcji rolne, której realizacja wpłynie również na  zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie". Jak należy to interpretować?
Np. jeżeli gospodarstwo zajmuje się produkcją mleka krowiego i wprowadzi do produkcji kilka sztuk bydła mięsnego to będzie to już zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie?
Np. jeżeli gospodarstwo zajmuje się produkcją roślinną (zboża - pszenica, jęczmień, żyto, + rzepak oraz bobik) i wprowadzi do produkcji ziemniak i/lub grykę to będzie to już zróżnicowanie produkcji rolnej w gospodarstwie?
Pytanie 2.
4 punkty można uzyskać za uczestnictwo w systemie rolnictwa ekologicznego. Czy całe gospodarstwo ma być ekologiczne czy wystarczy, że tylko część?
Np. gospodarstwo około 100 ha zajmujące się produkcją roślinną posiada
0,15 ha ekologicznego sadu. Czy jest to wystarczające aby uzyskać  4 punkty?
Pytanie 3
W przypadku osób wspólnie wnioskujących górna granica wielkości ekonomicznej (SO) gospodarstwa 200.000 euro jest liczona jako suma wszystkich wnioskujących czy jest to limit na pojedyncze gospodarstwo?
Jak również w przypadku limitu powierzchni (300 ha), czy jest to powierzchnia której nie mogą przekroczyć wspólnie wnioskujący?

Pozdrawiam
Mark Kowalik

Odpowiedź:
Moje odpowiedzi nie mają „mocy” sprawczych i proszę je traktować jako pewnego rodzaju rozważania. Dlatego, że nabór w obszarze „d” jest uruchamiany po raz pierwszy i nie miałem styczności z interpretacją pewnych zapisów, budzących wątpliwości. Rozporządzenie… nie do końca je precyzuje. Natomiast mamy do czynienia każdorazowo przy uruchamianiu naboru z dodatkowymi wyjaśnieniami i interpretacjami ze strony ARiMR (pytania i odpowiedzi ARiMR).
Ad. 1.
Wszystko zależy od skali wprowadzanych zmian i znaczenia dla operacji.
Ad. 2.   
Uczestnictwo w pakiecie rolnictwa ekologicznego to co najmniej 0,1 ha.
Ad.3.
200 tys. EURO dotyczy limitu na każde wnioskujące wspólnie gospodarstwo, tak samo jak powierzchnia – 300 ha..

I.    Gradka CDR O/Radom