cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


1.    Jeżeli rolnik ma grunty gospodarstwa położone na dwóch gminach z czego tylko jedna jest położona w strefie ASF, czy otrzyma punkt za realizacje operacji na tym obszarze?
Odp. Według mnie – tak. W Rozporządzeniu napisano: jeżeli operacja jest realizowana w gospodarstwie położonym na obszarze, na którym są podejmowane środki w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, przyznaje się 1 punkt.
2.    Jeżeli rolnik jest członkiem Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka lub Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego i posiada bydło pod oceną użytkowości tych organizacji, czy przyznany mu będzie punkt za członkostwo w grupie producentów lub organizacji producentów wg. § 16, ust. 5, pkt. 7, lit. i?
Odp. Nie,  chodzi o członkostwo w grupie (w myśl ustawy o grupach i td.) …. jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy jest członkiem grupy producentów rolnych lub organizacji producentów, przyznaje się 1 punkt,
3.    Czy osoba,  posiada gospodarstwo rolne krócej niż 5 lat i ma mniej niż 40 lat, to czy otrzyma dofinansowanie w wysokości 60 % kosztów kwalifikowalnych?
Odp. Tak, jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje (takie jak w rozp. do Premii młodego rolnika).
4.    Czy w zestawieniu rzeczowo-finansowym można określić parametry danej maszyny od-do?
TAK
5.    Jeżeli rolnik ubiegający się o dofinansowanie z działania Modernizacja gospodarstw rolnych, aby otrzymać punkty za przystąpienie do systemu rolnictwa ekologicznego musi przystąpić do działania Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020 i czy jest określona minimalna powierzchnia z jaką trzeba przystąpić do programu?
Odp. Musi uczestniczyć w systemie rolnictwa ekologicznego o którym mowa w rozporządzeniu nr 834/2007. Nie musi być beneficjentów działania (Systemy jakości produktów….).
6.    Czy z działania Modernizacja gospodarstw rolnych może skorzystać współmałżonek rolnika, który ma mniej niż 40 lat ale nie składa wniosku na płatności bezpośrednie i nie ma współwłasności na całe gospodarstwo? Oraz w sytuacji gdy gospodarstwo jest własnością męża ale wniosek o płatności składa żona czy ona może być wnioskodawcą na Modernizację gospodarstw rolnych?
Odp. Sprawa złożona, na pewno będzie przedmiotem szczegółowej analizy przez ARiMR. Nie znam wszystkich szczegółów wnioskodawcy – więc – odpowiem tak: jest to możliwe.
7.    Przy wspólnym wnioskowaniu, gdy jeden z wnioskodawców jest na ryczałcie a drugi rozlicza VAT na zasadach ogólnych, na którego wystawić fakturę za zakup maszyny i czy „watowiec” odliczy podatek i w jakiej wysokości?
Odp. Instrukcja do wniosku: Osoby wspólnie wnioskujące: Pomoc przyznaje się na operację realizowaną przez osoby wspólnie wnioskujące, jeżeli realizacja takiej operacji wspólnie jest uzasadniona co najmniej ze względu na organizację produkcji i skalę produkcji.
Faktura dokumentująca realizację inwestycji musi być wystawiona na wszystkie osoby wspólnie wnioskujące (współnabywców). Faktura powinna zawierać imiona i nazwiska/ nazwy Podmiotu adresy oraz numery identyfikacji podatkowej wszystkich współnabywców (jeśli dotyczy). W przypadku, gdy nabyty sprzęt wymaga jego zarejestrowania, również rejestracja musi być dokonana na wszystkich współnabywców.
8.    Przy wspólnym wnioskowaniu gdy wnioskodawcy rozliczają  VAT na zasadach ogólnych, na którego wystawić fakturę za zakup maszyny i czy odliczą podatek i w jakiej wysokości?
Odp. j.w.

I.    Gradka CDR O/Radom