cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


Dzień dobry,
w ostatnim naborze został złożony wniosek na Młodego Rolnika.
Osoba będzie uzupełniała wykształcenie rolnicze. W przyszłym planowanym naborze na Modernizację osoba planuje złożyć wniosek. Jakie przysługiwać będzie jej dofinansowanie, gdy nie będzie miała jeszcze zdobytego wykształcenia rolniczego - 50 czy 60%? Osoba ta do tej pory nie podlegała ubezpieczeniu w KRUS.
Z poważaniem
dziękuję (województwo mazowieckie)

Odp.
Refundacja wyniesie do 50% kosztów kwalifikowalnych.
Przy 60% refundacji wnioskodawca musi spełnić łącznie niżej wymienione warunki (na dzień złożenia wniosku):
- posiada kwalifikacje zawodowe,
- ma  nie  więcej  niż  40 lat,
- rozpoczął  prowadzenie gospodarstwa  jako  kierujący nie wcześniej niż 5 lat przed złożeniem wniosku o przyznanie pomoc.
I. Gradka CDR O/Radom