cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A


Szanowni Państwo,

Jestem na etapie przygotowywania się do utworzenia hodowli bydła mięsnego.
Dokładniej zatrzymałem się na możliwych dotacjach i wsparciach tego typu produkcji rolnej.
Oprócz oczywistych płatności bezpośrednich słyszałem też o innych programach wsparcia, w tym o dotacjach do działalności ekologicznej.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc w przybliżeniu tematu, może jakieś linki do tych programów.

Pozdrawiam,
Michał Krzempek

Odp.
Jeśli chodzi o płatności bezpośrednie poniżej podaję link do strony MRiRW:
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Platnosci-bezposrednie/Platnosci-bezposrednie-w-2016-r
i płatnosci w ramach działań rolno-środowiskowo-klimatycznych:
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Instrumenty-wsparcia-PROW-2014-2020/Dzialanie-rolno-srodowiskowo-klimatyczne
Hodowla bydła mięsnego w zakresie inwestycyjnym może być wspierana z funduszy UE i z kredytów preferencyjnych.
Kredyt preferencyjny ARiMR:
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne-od-2015-r.html
PROW 2014-2020 – „Modernizacja gospodarstw rolnych”:
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wnioski/prow-2014-2020/modernizacja-gospodarstw-rolnych.html
oraz
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/modernizacja-gospodarstw-rolnych.html
I. Gradka CDR O/Radom