cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Czy mąż lub ja będziemy mogli ubiegać się o jakieś dotacje lub jakieś premie na start ?

Mój mąż nabył w formie dzierżawy 10 letniej 4 ha pola od swojej mamy. Oprócz tego będę użytkownikiem jakiś 10 ha pola nie wykazanego do podatków. Liczba zwierząt które otrzymałem na własność to 12 szt. bydła. Mąż ma umowę o pracę, ja płacę składki KRUS.

_________________________________________________________________________________________________________________

Odpowiedź:

Podane informacje są bardzo skąpe i mało czytelne co do sposobu i zakresu prowadzonej działalności rolniczej. W związku z powyższym trudno określić jaka będzie prowadzona działalność i jakie są potrzeby umożliwiające rozwój gospodarstwa. Podstawowe źródło pozyskania środków na rozwój gospodarstwa to działanie "Modernizacja gospodarstw rolnych" - jednak aby wskazać właściwe rozwiązania potrzeba wielu informacji, których brak. Jeśli nabycie 4 ha gruntów (dzierżawa) i przejęcie 12 krów nastąpiło w okresie 18 miesięcy przed planowanym terminem uruchomienia przyjmowania wniosków w ramach działania "WSPARCIE MŁODYCH ROLNIKÓW" (planowany termin kwiecień 2018 r.) będziecie mogli starać się również o uzyskanie tej formy. Proszę o bliższe informacje lub kontakt telefoniczny.

Bolesław Pieczyński

CDR O/Radom

telefon 48/ 365 69 42