cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Czy mogę ubiegać się o wsparcie z tytułu  ,, modernizacja gospodarstw” nie musze być ubezpieczona  w Krus a mogę w ZUS, wystarczy  wykształcenie rolnicze i posiadanie gospodarstwa rolnego. Jednak czytając różne artykuły nigdzie nie znalazłam potwierdzenie powyższego.

Jestem zatrudniona na etacie, posiadam wykształcenie rolnicze, oraz jestem właścicielką 2 ha gospodarstwo po rodzicach, na którym jest budynek gospodarczy który chciała bym zaadoptować na dział produkcji specjalnej- hodowle szynszyli.  Obecnie posiadam już szynszyle ale na małą skale ( jeszcze nie jest zrejestrowana)- w ramach testu czy uda mi się pogodzić posiadanie hodowli z pracą zawodowa oraz poznanie zwyczajów i wymagań tych zwierząt. 

Chciała bym móc rozwinąć hodowle, ale niezbędne do tego jest modernizacja i adaptacja budynku gospodarczego, a do tego środki, niestety start w szynszyle jest dość kosztowny.

Czy w/w informacje dają szanse na uzyskanie jakiegokolwiek wsparcia z ARiMR? Będę bardzo wdzięczna za pomoc i uzyskanie informacji.

Odpowiedź:

TAK, może Pani korzystać z różnych form wsparcia.

  1. PROW 2014-2020, dotacja do ponoszonych kosztów kwalifikowalnych:
  1. W ramach operacji typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" wnioskodawca nie ma obowiązku ubezpieczenia w KRUS. Link do strony ARiMR pkt. 15. http://www.arimr.gov.pl/pytania-i-wnioski-do-arimr/poddzialanie-41-modernizacja-gospodarstw-rolnych/pytania-i-odpowiedzi-z-30-marca-2017-r.html
  2. Do ubiegania się o pomoc w „modernizacji” nie jest konieczne posiadanie wykształcenia rolniczego, ale jest ono wymagane - ma ono związek ze zwiększonym poziomem refundacji kosztów (tzn. młody rolnik, nie ukończone 40 lat, posiadanie wykształcenia rolniczego i kierowanie gospodarstwem nie dłużej niż 5 lat) do 60% kosztów kwalifikowalnych.
  3. Produkcja w dziale specjalnym jest możliwa do wsparcia ale dopiero za rok tj. w 2018 roku w ramach wsparcia tzw. obszaru” d”. Maksymalne wsparcie w tym obszarze wynosi do 200 tys. zł.
  4. Gospodarstwo ma wielkość ekonomiczną wyrażoną w SO 2010 – na poziomie co najmniej 10 tys. EURO.
  1. Wsparcie krajowe – kredyty preferencyjne:
  1. Linia RR - kredyty na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym. Kredyt maksymalnie na 15 lat w tym karencja do 2 lat. Wielkość kredytu to 70-80% wartości przedsięwzięcia nie więcej niż 8 mln. zł. Oprocentowanie w skali roku płacone przez rolnika to 3%.

Więcej informacji może Pani uzyskać w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego.

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom