cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Płatności bezpośrednie

 

Witam,

Osoba przebywa na rencie z KRUS i nie ukończyła wymaganego wieku emerytalnego.

Chciałam się dowiedzieć jak wygląda kwestia dopłat obszarowych w takim przypadku no i przy okazji także dopłat inwestycyjnych (np. środki na modernizację).

dziękuję i pozdrawiam Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

 

 

Odpowiedź

Jeśli ww osoba prowadzi gospodarstwo rolne, użytkuje posiadane grunty rolniczo, kieruje nim, czerpie z niego korzyści i podejmuje wszelkie decyzje dotyczące jego prowadzenia może się ubiegać zarówno o dopłaty bezpośrednie jak i starać się o wsparcie inwestycyjne np. w poddziałaniu Modernizacja gospodarstw rolnych, po spełnieniu oczywiście pozostałych, innych kryteriów. Na tą chwilę (grudzień 2015) taki jest stan prawny.

Natomiast nie mam informacji o statusie tej „renty chorobowej”. Jest to o tyle ważne ponieważ w niektórych działaniach i także w zmienianych rozporządzeniach pojawiają się zapisy, że osoba ubiegająca się nie ma ustalonego prawa do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W związku z tym proszę na to zwrócić uwagę.

I. Gradka

CDR O/Radom

 

 

Chciałabym się dowiedzieć jak zmienić wnioskodawcę na wnioskach o dopłaty Unijne?
Dopłaty były wypełniane na Ojca a teraz chcielibyśmy zmienić na syna, jak to zrobić?


Odpowiedź

Sama zamiana nic nie daje, wprost przeciwnie może nieść za sobą sankcje i konsekwencje!!

Otóż o dopłaty obszarowe może się ubiegać osoba, która użytkuje co najmniej 1 ha użytków rolnych będąc ich właścicielem lub dzierżawcą/użytkownikiem i złoży wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego producenta oraz wniosek o płatności obszarowe.

Innymi słowy, żeby syn występował z wnioskiem o dopłaty obszarowe musi te grunty użytkować czyli mieć na to zgodę właścicieli (rodziców), na nim będzie spoczywać odpowiedzialność z tego tytułu (ostatnia strona wniosku). W myśl zapisów i procedur ARiMR, ta osoba występuje o dopłaty, która faktycznie je użytkuje czyli uprawia, pielęgnuje i zbiera płody rolne, zarządza tymi gruntami, itp.!!!!???? W innych przypadkach ARiMR może potraktować, że są to sztucznie stworzone warunki do pozyskania środków UE i obwarowane to może być sankcjami karnymi.

Ireneusz Gradka
CDR O/Radom

Rolnik  ubiegający się o płatności bezpośrednie, na grunty rolne i dodatkowo płatność do krów dostanie płatność za sztuki które kupił(jako jałówki hodowlane) a w paszportach okazało się że poprzedni właściciel nie zarejestrował danych sztuk w  terminie  7 dni od dnia narodzin. Rolnik kupując jałówki nie popełnił żadnych uchybień fakt o przemieszczeni sztuk zgłosił następnego dnia. Czy rolnik w ten sposób będzie ukarany za błędy poprzedniego właściciela w postaci nieotrzymania płatności do tych sztuk ?

Z poważaniem
Krasiński Adam woj. podlaskieWitam Pana,
Płatność przysługuje do zwierząt, które:

  • zostały zgłoszone przez rolnika ubiegającego się o przyznanie tych płatności do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych,
  • spełniają wymagania w zakresie identyfikacji – zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.


Płatność zostanie przyznana dla zwierząt znajdujących się w siedzibie/siedzibach stada, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzony na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Jeżeli w wyniku kontroli na miejscu lub kontroli administracyjnej  stwierdzono niezgodności odnośnie do systemu identyfikacji i rejestracji bydła - w przypadku gdy stwierdzone niezgodności dotyczą niepoprawnych wpisów do rejestru lub paszportów zwierząt, przedmiotowe zwierzę uznaje się za niezatwierdzone, w przypadku gdy takie błędy wykryto w toku co najmniej dwóch kontroli w ciągu 24 miesięcy. We wszystkich pozostałych przypadkach przedmiotowe zwierzęta uznaje się za niezatwierdzone po pierwszym stwierdzeniu niezgodności.

Pozdrawiam serdecznie
Anna Kowalska