cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Rolnik  ubiegający się o płatności bezpośrednie, na grunty rolne i dodatkowo płatność do krów dostanie płatność za sztuki które kupił(jako jałówki hodowlane) a w paszportach okazało się że poprzedni właściciel nie zarejestrował danych sztuk w  terminie  7 dni od dnia narodzin. Rolnik kupując jałówki nie popełnił żadnych uchybień fakt o przemieszczeni sztuk zgłosił następnego dnia. Czy rolnik w ten sposób będzie ukarany za błędy poprzedniego właściciela w postaci nieotrzymania płatności do tych sztuk ?

Z poważaniem
Krasiński Adam woj. podlaskieWitam Pana,
Płatność przysługuje do zwierząt, które:

  • zostały zgłoszone przez rolnika ubiegającego się o przyznanie tych płatności do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych,
  • spełniają wymagania w zakresie identyfikacji – zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.


Płatność zostanie przyznana dla zwierząt znajdujących się w siedzibie/siedzibach stada, co potwierdza wpis do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych, prowadzony na podstawie przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Jeżeli w wyniku kontroli na miejscu lub kontroli administracyjnej  stwierdzono niezgodności odnośnie do systemu identyfikacji i rejestracji bydła - w przypadku gdy stwierdzone niezgodności dotyczą niepoprawnych wpisów do rejestru lub paszportów zwierząt, przedmiotowe zwierzę uznaje się za niezatwierdzone, w przypadku gdy takie błędy wykryto w toku co najmniej dwóch kontroli w ciągu 24 miesięcy. We wszystkich pozostałych przypadkach przedmiotowe zwierzęta uznaje się za niezatwierdzone po pierwszym stwierdzeniu niezgodności.

Pozdrawiam serdecznie
Anna Kowalska