cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Chciałabym się dowiedzieć jak zmienić wnioskodawcę na wnioskach o dopłaty Unijne?
Dopłaty były wypełniane na Ojca a teraz chcielibyśmy zmienić na syna, jak to zrobić?


Odpowiedź

Sama zamiana nic nie daje, wprost przeciwnie może nieść za sobą sankcje i konsekwencje!!

Otóż o dopłaty obszarowe może się ubiegać osoba, która użytkuje co najmniej 1 ha użytków rolnych będąc ich właścicielem lub dzierżawcą/użytkownikiem i złoży wniosek o nadanie numeru ewidencyjnego producenta oraz wniosek o płatności obszarowe.

Innymi słowy, żeby syn występował z wnioskiem o dopłaty obszarowe musi te grunty użytkować czyli mieć na to zgodę właścicieli (rodziców), na nim będzie spoczywać odpowiedzialność z tego tytułu (ostatnia strona wniosku). W myśl zapisów i procedur ARiMR, ta osoba występuje o dopłaty, która faktycznie je użytkuje czyli uprawia, pielęgnuje i zbiera płody rolne, zarządza tymi gruntami, itp.!!!!???? W innych przypadkach ARiMR może potraktować, że są to sztucznie stworzone warunki do pozyskania środków UE i obwarowane to może być sankcjami karnymi.

Ireneusz Gradka
CDR O/Radom