cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Jestem z woj. wielkopolskiego. Korzystałam z Prow 2007-2013 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", a mąż korzystał z "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", oraz zalesiliśmy z PROW-u ok 12 ha. Z jakich działań z Prow 2014-2020 nie możemy już korzystać?

Pozdrawiam.

 

Odpowiedź:

Mam za mało informacji od Państwa w sprawie spełnienia niektórych kryteriów jakie nakładają poszczególne działania nowego PROW 2014-2020 i nie mogę odpowiedzieć precyzyjnie. Na przykład jakiej wielkości ekonomicznej jest gospodarstwo? (Standardowa Produkcja), czy jest (Pani) ubezpieczona w KRUS?, itd., itp.

Na pewno nie mogą Państwo skorzystać z premii w wys. 60 tys. na gospodarstwo w ramach działania „Restrukturyzacja małych gospodarstw” bo to wyklucza wcześniejsze skorzystanie „gospodarstwa” z dotacji na „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w ramach PROW 2007-2013.

I. Gradka CDR O/Radom