cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Zapytanie

Witam jestem z województwa wielkopolskiego, posiadam małe gospodarstwo rolne niecałe 2 hektary i chciałabym je przekształcić w szkółkę drzew i krzewów ozdobnych lub firmę pielęgnującą ogrody, czy mogę liczyć na dofinansowanie w ramach działalności poza rolniczej. Gdzie można zasięgać informacji na ten temat, dziękuje za odp. Normal 0 21 false false false PL

Odpowiedź:

W nowym PROW 2014-2020 działania związane z prowadzeniem działalności pozarolniczej są zawarte w:

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, oraz

w ramach LEDERA-a w działaniu Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju realizowanych przez Lokalne Grupy Działania.

8.2.6.3.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

Poddziałanie: 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Beneficjenci

Rolnicy: rolnik, małżonek rolnika, domownik (KRUS),

oraz rolnicy, którzy skorzystali z Działania Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa. Premia 100 tys. zł

8.2.14.3.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Limity pomocy na operacje:

Limit na operacje – 300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego - 500 000 PLN kwoty pomocy.

Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 PLN kwoty pomocy.

Limit na operację własną – 50 000 PLN kwoty pomocy.

Całkowita wartość operacji realizowanych poza projektem grantowym wynosi co najmniej 50 000 PLN.

Całkowita wartość grantu wynosi nie więcej niż 50 000 PLN.

Intensywność pomocy wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych operacji, w zależności od kategorii beneficjenta, rodzaju operacji oraz zapisów LSR (Lokalna Strategia Rozwoju).

Ze względu na „złożoność” pytania oraz po więcej informacji - proszę o kontakt z doradcą Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

 

Odsyłam także do materiału źródłowego, czyli podręcznika PROW 2014-2020 opublikowanego na stronach m.in. ARiMR i MRiRW.

I. Gradka CDR O/Radom