cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Witam moje pytanie jest takie pracuje na pełny etat ale mam zamiar wydzierżawić 10 h ziemi i czy mogę się ubiegać o jakieś dofinansowania mam zamiar hodować bydło mięsne

Odpowiedź:

Będą możliwości wsparcia (dotacje i premie np. „młodego rolnika”) na inwestycje w zakresie przetwórstwa produktów rolnych i działalności pozarolniczej, modernizacji gospodarstw rolnych i restrukturyzacji małych gospodarstw. Będąc posiadaczem gospodarstwa będzie można ubiegać się o płatności do gruntów. Ponadto jest możliwość skorzystania na inwestycje z kredytu preferencyjnego (opr. 3% w skali roku).

Oczywiście po spełnieniu warunków i kryteriów dostępu.

Wybrane działania:

8.2.4.3.4 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych

Poddziałanie: 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich Rozwój.

Beneficjenci: rolnicy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie przetwórstwa i podmioty pozostałe działające już na rynku w tym zakresie. Dotacja do 50% k.k. netto w tym dla rolnika, domownika, małżonka (ubezpieczonych w KRUS) – 300 tys. zł, pozostałe podmioty 3 mln. zł. Związki tych podmiotów (związki grup producentów rolnych lub zrzeszeń organizacji producentów) – 15 mln. zł

8.2.6.3.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej


Poddziałanie: 6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Beneficjenci. Rolnicy: rolnik, małżonek rolnika, domownik (KRUS), rolnicy, którzy skorzystali z Działania Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa. Premia 100 tys. zł

8.2.6.3.4 Restrukturyzacja małych gospodarstw

Poddziałanie: 6.3 Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw.

Rolnik – KRUS, premia 60 tys. zł


8.2.4.3.3 Modernizacja gospodarstw rolnych

Poddziałanie: Poddziałanie: 4.1 - Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych

Rolnicy i podmioty prowadzące zarobkowa działalność rolniczą: dotacja od 30 do 60% k.k.
Kwoty dotacji: 200, 500 i 900 tys. zł w zależności od charakteru operacji (inwestycji)

Niestety nie mogę opisać bardziej szczegółowo tych działań (brak miejsca).

Odsyłam do materiału źródłowego, czyli podręcznika PROW 2014-2020 opublikowanego na stronach m.in. ARiMR i MRiRW.

Uważam także za celowe kontakt z doradcą z ośrodka doradztwa rolniczego, gdzie wspólnie wypracują i ustalą Państwo wszystkie możliwe formy wsparcia.

I. Gradka CDR O/Radom