cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

Pytanie:

Chciałabym się dowiedzieć czy mój narzeczony (ubezpieczony w KRUS-ie) pomagający przy pracach rolniczych i gospodarstwie rolnym mojego taty (który nie jest ubezpieczony w KRUS-ie) może starać się o dofinansowanie ,,6.2 Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich." Resztę wymagań spełniamy.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odpowiedź:

Tak! Pod warunkiem, że narzeczony jest ubezpieczony jako domownik w gospodarstwie Pani ojca?!

Jeśli jest ubezpieczony jak rolnik (z tytułu „swojego” gospodarstwa) może się ubiegać o premię ale jako rolnik ze „swojego” gospodarstwa!! Jest to ważne np. dla warunku 15 tys. EURO „SO” tj. wielkości ekonomicznej gospodarstwa.

O premie mogą się ubiegać zarówno rolnik, małżonek rolnika jak i domownik ubezpieczeni w KRUS.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 25 lipca 2016 r.:

§ 2. 1. Pomoc finansową na operacje typu „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” objętego Programem, zwaną dalej „pomocą”, przyznaje się:

1) rolnikowi, małżonkowi rolnika lub domownikowi rolnika, który:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

b) ma ukończone 18 lat w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy,

c) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy, nieprzerwanie co najmniej od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

d) nie jest wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego albo ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu szkół i placówek publicznych od 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Ireneusz Gradka

CDR O/Radom