cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Dzień Dobry

Jestem rolnikiem, posiadam niewielkie gospodarstwo. Chciałbym zająć sie hodowla kur(sprzedażą jajek), oraz w dalszej perspektywie dodatkowo hodowla innego drobiu(gęsi, kaczki). Docelowo chcialbym prowadzic hodowle ekologiczną(ekologiczne jaja i drób). Jednak to w dalszej perspektywie. Na rok 2015 planuje rozpoczęcie hodowli kur niosek na zasadzie wolnego wybiegu.
W zwiazku z powyższym mam kilka pytań na które mam nadzieje pomogą mi Państwo znależć odpowiedz.

-Jakie są wymogi i przepisy dotyczące hodowli kur i sprzedaży jaj?
-Jakie są wymogi budowlane i sanitarne dotyczace budowy kurnika, oraz terenu wybiegowego dla kur?
-Jakie są zasady przejścia na hodowle typu ekologicznego?
-Jakie zasady obowiązują w przypadku hodowli innego drobiu-kaczki, gęsi(pomieszczenie hodowlane, wybieg, zasady przejscia na hodowlę ekologiczną).

-Z jakich form pomocy, dotacji mam prawo skorzystać i jak się o nie ubiegać?

Chciałbym się dobrze przygotować do tej działalności i stworzyć rzetelny biznes plan. Będę wdzięczny za odpowiedzi na powyższe pytania i wszelkie wskazówki(linki do stron, adresy instytucji itp..)

Z góry dziękuję za pomoc i życzę Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.

Krzysztof Zawistowski

 

 

 

Ad. 1 i 2

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 września 2013 r.

w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych (Dz.U. 2013 poz. 1301) zawiera m. in. przepisy ogólne oraz określa szczegółowe wymagania weterynaryjne dla a) prowadzenia zakładu drobiu, b) w handlu wewnątrzwspólnotowym drobiem i jajami wylęgowymi, c) przy przewozie drobiu i jaj wylęgowych z państw trzecich oraz szczegółowe wymagania oraz sposób wystawiania i wzory świadectw zdrowia dla drobiu i jaj wylęgowych, w handlu i przy przywozie.

Akt zmieniający: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych mających zastosowanie do drobiu i jaj wylęgowych (Dz.U. 2014 poz. 1332)

Przepisy określające dobrostan drobiu:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2010 nr 56 poz. 344) zawiera przepisy ogólne oraz Minimalne wymagania dotyczące utrzymania kur niosek (rozdział 4) i Minimalne wymagania dotyczące utrzymania kurcząt brojlerów (rozdział 5)

Akty zmieniające: Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej

Ad. 3.

Informacje na temat chowu drobiu w gospodarstwach ekologicznych można uzyskać w tym miejscu:

http://www.dodr.pl/III/4/1/3/2/1/file/1_12.pdf

Akty prawne regulujące stosowanie zasad rolnictwa ekologicznego w odniesieniu do drobiu:

Przepisy krajowe:

USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz.U. 09. Nr 116, poz. 975)

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r.

w sprawie niektórych warunków produkcji ekologicznej (Dz.U. Nr 56, poz. 348)

Przepisy unijne:

Rozporządzenie Rady nr 834/2007z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych (Dz.Urz. L 189 z 20.07.2007 r., s.1) z późn. zm.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 889/2008 z dnia 5 września 2008 r. ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli z późn. zm.

Uzupełnienie prawodawstwa dotyczącego Rolnictwa ekologicznego udostępnione jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi www.minrol.gov.pl w zakładce Jakość żywności - Rolnictwo ekologiczne

Ad. 4

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz.U. 2010 nr 116 poz. 778) Rozdział 6 określa wymagania dobrostanu dla indyków, gęsi, kaczek, strusi, przepiórek i perlic.

Ad. 5

W celu rozwoju gospodarstwa może Pan skorzystać z funduszy krajowych oraz unijnych.
W ramach funduszy krajowych dostępne są:
1) Kredyty preferencyjne
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne-po-01052007.html
Kredyty są udzielane na preferencyjnych warunkach na cele inwestycyjne. O dostępność tych środków należy pytać w bankach, które podpisały umowę z MRiRW (lista w powyższym odnośniku). Ponadto w 2015 roku będzie istniała możliwość skorzystania z funduszy unijnych administrowanych przez ARiMR. Na pewno będzie mógł Pan skorzystać z dwóch programów:

1) Programu "Modernizacja Gospodarstw Rolnych" - środki na rozwój produkcji w tym na budowę pomieszczeń inwentarskich. Środki te są udzielana w formie dotacji (refundacji) 50% środków finansowych poniesionych na inwestycje.
2) Restrukturyzacja małych gospodarstw rolnych - gdzie wysokość wsparcia może wynieść 60tys.zł.
Na chwilę obecną trudno jest mówić o szczegółowo zasadach przyznawania tych środków finansowych ze względu na brak rozporządzeń wykonawczych (które najprawdopodobniej ukażą się w kwietniu). W przypadku działania Modernizacja gospodarstw rolnych można posiłkować się wytycznymi jakie obowiązywały w latach 2007-2013 (
http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007-2013/modernizacja-gospodarstw-rolnych.html)
W przypadku wsparcia w ramach funduszy PROW 2014-2020 na chwilę obecną udostępniamy Panu 2 prezentacje Ministerstwa Rolnictwa dotyczące powyższych działań
Jednak o szczegółach można będzie mówić dopiero w II-III kwartale 2015.
Informacje o naborach na powyższe dziania  będą zamieszczone na stronie ARiMR 14 dni przed ogłoszeniem naboru.

Łukasz Laskowski

Anna Kowalska

CDR w Brwinowie