cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam

Chciałbym skorzystać ze wsparcia w ramach PROW ze środków na restrukturyzację gospodarstwa. Czytając różne artykuły mam wątpliwość w tym działaniu odnośnie opłacania KRUSu. jak długo trzeba mieć opłacany KRUS aby móc ubiegać się o wsparcie?

Inne wymagania spełniam

pozdrawiam

rolnik z mazowieckiego ;}

Odpowiedź:

Poz. 1813

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

5) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej.

I. Gradka CDR O/Radom