cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam!!

Jestem rolnikiem posiadającym małe gospodarstwo rolne, (gospodarstwo ok 8 ha) mam 33 lata w lipcu tego roku ożeniłem się i małżonka jest objęta ubezpieczeniem społecznym w krus natomiast ja prowadzę działalność jednoosobowa i place składki zus (gdyż nie mogę przejść na krus z otwarta działalnością a gdybym zamknął pożegnałbym się z praca. Mimo to pracuje w naszym gospodarstwie) , posiadamy 0,7 ha truskawek natomiast reszta to zboża. W naszym gospodarstwie nie ma hodowli zwierzęcej. Nigdy nie korzystałem z żadnych dotacji, premii, pomocy czy wsparcia , oprócz dopłat bezpośrednich. Bylibyśmy zainteresowany  rozwinięciem i podniesieniem efektywności naszego gospodarstwa za pomocą  programu " Restrukturyzacja małych gospodarstw ". Mianowicie chcielibyśmy założyć plantacje borówki amerykańskiej. Proszę o informacje czy moja małżonka może skorzystać z takiego programu ( uwzględniając ze w naszym gospodarstwie jest ubezpieczona dopiero 4 miesiące, natomiast wcześniej też była ubezpieczona w krus tylko że jako domownik przy swoich rodzicach). 

Dziękuję za informacje
Pozdrawiam
Grzegorz

 

Odpowiedź:

Jeśli chodzi o KRUS, przedstawiam zapis z rozporządzenia:

Poz. 1813

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw” w ramach poddziałania „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

5) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik nieprzerwanie przez co najmniej ostatnie 24 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy i w tym okresie nie prowadził innej działalności gospodarczej.

Czyli małżonka jeśli jest ubezpieczona w KRUS-ie, spełnia wymóg i może wystąpić o premię na restrukturyzacje (jedno ze współmałżonków – jeden wnioskodawca z gospodarstwa)

I. Gradka CDR O/Radom