cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Zamierzam  starać się wsparcie z działania Restrukturyzacja Małych Gospodarstw.
Podlegam razem z żoną  ubezpieczeniu społecznemu  KRUS, ale  mam zgłoszoną działalność gospodarczą.

-Czy w związku z tym   będę mógł się starać o to wsparcie (spełniam pozostałe  wymagania )

- Czy ewentualnie żona może się starać o to wsparcie, jest współwłaścicielem gospodarstwa,

numer gospodarstwa  w ARiMR jest nadany  na mnie i wnioski o dopłaty bezpośrednie.

Pozdrawiam   i proszę o odpowiedź

Stanisław z mazowieckiego

 

Odpowiedź:

Jeden wnioskodawca z gospodarstwa spełniający wymagania. Pan – nie gdyż prowadzi także inną działalność (pozarolniczą).

Czyli (na tą chwilę i moje informacje) tak, małżonka może się ubiegać o premię.

I. Gradka CDR O/Radom