cdr logo

Krajowy System Informacji Doradczej

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

A A A

 

Witam

Mam pytanie czy z ww działania może skorzystać domownik ubezpieczony w KRUS - mąż pracuje i jest ubepieczony w ZUS  a ja jestem ubezpieczona w KRUSie ale gospodarstwo jest na męża i to on składa wniosek na dopłaty.

 

 

Odpowiedź:

NIE – Rolnik, ewentualnie małżonek rolnika ubezpieczony w KRUS.

Beneficjenci

Rolnik będący osobą fizyczną ubezpieczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą.

Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji.

W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa.

I. Gradka CDR O/Radom